ישיבה משפטי ארץ
כתב העת משפטי ארץ א - דין דיין ודיון
שנה תשסב
קטגוריות משפטי ארץ א - דין דיין ודיון, כללי, דינא דמלכותא דינא וחוקי המדינה, מלוכה ושלטון