ישיבה משפטי ארץ
כתב העת משפטי ארץ ב - טענות וראיות
שנה תשסה
קטגוריות משפטי ארץ ב - טענות וראיות, פרק שישי בבא קמא, החובה והמצוה להעיד - גדרים וגבולות