ישיבה משפטי ארץ
כתב העת משפטי ארץ ג - קניין ומסחר
שנה תשע
קטגוריות משפטי ארץ ג - קניין ומסחר, פרק חמישי בבא מציעא, סיטומתא - קניין לא הלכתי