ישיבה משפטי ארץ
כתב העת משפטי ארץ ג - קנין ומסחר
שנה תשע
קטגוריות משפטי ארץ ג - קניין ומסחר, חברה ומדינה כללי, חברה ומדינה, בעלות