ישיבה משפטי ארץ
כתב העת משפטי ארץ ג - קניין ומסחר
שנה תשע
קטגוריות משפטי ארץ ג - קניין ומסחר, סיטומתא - קניין לא הלכתי, דינא דמלכותא דינא וחוקי המדינה, חזרה מקניין ומהסכמה לקנות ומי שפרע