ישיבה משפטי ארץ
כתב העת משפטי ארץ ג - קניין ומסחר
שנה תשע
קטגוריות משפטי ארץ ג - קניין ומסחר, מקח טעות, פרקים רביעי - שביעי בבא בתרא, דינא דמלכותא דינא וחוקי המדינה