ישיבה משפטי ארץ
כתב העת משפטי ארץ ג - קניין ומסחר
שנה תשע
קטגוריות משפטי ארץ ג - קניין ומסחר, חזרה מקניין ומהסכמה לקנות ומי שפרע, כללי, דיני שמים ולפנים משורת הדין