ישיבה משפטי ארץ
כתב העת משפטי ארץ ג - קניין ומסחר
שנה תשע
קטגוריות משפטי ארץ ג - קניין ומסחר, פרק שני בבא בתרא, היורד לאומנות חבירו ועני המהפך בחררה