ישיבה שדמות מחולה
כתב העת ממעין מחולה ב
שנה תשנו
קטגוריות ממעין מחולה ב, פרק שמיני בבא קמא, דינא דמלכותא דינא וחוקי המדינה