ישיבה נתיבות
כתב העת נתיבה ב
שנה תשעב
קטגוריות פרק שני בבא בתרא, נתיבה ב, היורד לאומנות חבירו ועני המהפך בחררה