ישיבה נתיבות
כתב העת נתיבה ב
שנה תשעב
קטגוריות פרק ראשון סנהדרין, נתיבה ב, פשרה