ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות יד
שנה תשנד
קטגוריות קנייני משיכה והגבהה, פרקים רביעי - שביעי בבא בתרא, רמב"ם, מעליות יד