ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות כט
שנה תשסט
קטגוריות עד אחד באיסורים, בממונות ובדבר שבערווה, מעליות כט, פרק ראשון גיטין, עד אחד - באיסורים, בממון ובדבר שבערווה