ישיבה אורות שאול
כתב העת פתוחי חותם ב
שנה תשסו
קטגוריות אבידה ומציאה, פרק שני בבא מציעא, פיתוחי חותם ב