ישיבה אורות שאול
כתב העת פתוחי חותם ב
שנה תשסו
קטגוריות אבידה ומציאה, פרק שני בבא מציעא, מחילה הפקר יאוש וסילוק, פיתוחי חותם ב