ישיבה אורות שאול
כתב העת פתוחי חותם ב
שנה תשסו
קטגוריות פרק חמישי עבודה זרה, תערובות, איסור והיתר, פיתוחי חותם ב