ישיבה אורות שאול
כתב העת פתוחי חותם ב
שנה תשסו
קטגוריות ברירה, דישה, טחינה, סחיטה וחליבה, פרק שביעי שבת, פיתוחי חותם ב