ישיבה אורות שאול
כתב העת פתוחי חותם ב
שנה תשסו
קטגוריות עבודה זרה, פרק ראשון עבודה זרה, פיתוחי חותם ב