ישיבה אורות שאול
כתב העת פתוחי חותם ב
שנה תשסו
קטגוריות פרק ראשון עבודה זרה, עבודה זרה, מחשבת ההלכה, פיתוחי חותם ב