ישיבה אורות שאול
כתב העת פתוחי חותם ד
שנה תשסט
קטגוריות פרק ראשון בבא בתרא, פיתוחי חותם ד