ישיבה אורות שאול
כתב העת פתוחי חותם ד
שנה תשסט
קטגוריות פרק שני בבא בתרא, פיתוחי חותם ד