ישיבה כפר בתיה
כתב העת פתיחתא א
שנה תשסד
קטגוריות פתיחתא א, ר' צדוק ואיזביצה, חומר ורוח, נפש וגוף - עבודה בגשמיות, כללי