ישיבה כפר בתיה
כתב העת פתיחתא יב
שנה תשסז
קטגוריות פתיחתא יב, הפלאה - שבועות, נדרים ונזירות, פרק ראשון נדרים