ישיבה כפר בתיה
כתב העת פתיחתא טז
שנה תשע
קטגוריות פתיחתא טז, ברירה, דישה, טחינה, סחיטה וחליבה, פרק שביעי שבת