ישיבה כפר בתיה
כתב העת פתיחתא טז
שנה תשע
קטגוריות פתיחתא טז, פרק ראשון בבא מציעא, שבועת מודה במקצת והילך