ישיבה כפר בתיה
כתב העת פתיחתא ה
שנה תשסה
קטגוריות פתיחתא ה, עבודת יום הכפורים - קרבנות היום, שעיר המשתלח, ויקרא