ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ח
שנה תשסח
קטגוריות כתובות, כללי, שטרות ועדות בכתב, אבני משפט ח, תשסח