ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות כט
שנה תשסט
קטגוריות עדות מוכחשת - גדרה ותוצאותיה, מעליות כט, תרי ותרי - ספק הנוצר מעדויות סותרות, פרק שני כתובות