ישיבה תורת החיים
כתב העת טל חיים ברכות א
שנה תשסז
קטגוריות טל חיים ברכות א, פרק שלישי ברכות, שומע כעונה, הרהור כדיבור