ישיבה תורת החיים
כתב העת טל חיים ברכות א
שנה תשסז
קטגוריות טל חיים ברכות א, שומע כעונה, הרהור כדיבור, פרק שלישי ברכות, ברכות