ישיבה תורת החיים
כתב העת טל חיים ברכות א
שנה תשסז
קטגוריות טל חיים ברכות א, פת הבאה בכיסנין וגדרי פת, פרק שישי ברכות