ישיבה תורת החיים
כתב העת טל חיים בשר בחלב ותערובות א
שנה תשעג
קטגוריות טל חיים בשר בחלב ותערובות א, תערובות, איסור והיתר, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד.