ישיבה תורת החיים
כתב העת טל חיים שבת ב
שנה תשע
קטגוריות טל חיים שבת ב, פרק כב שבת, כללי, בונה, סותר, מכה בפטיש ומחתך