ישיבה תורת החיים
כתב העת טל חיים שבת ב
שנה תשע
קטגוריות טל חיים שבת ב, הבערה וכיבוי, בונה, סותר, מכה בפטיש ומחתך, חשמל וחיישנים אלקטרוניים בשבת