ישיבה תורת החיים
כתב העת טל חיים שבת ב
שנה תשע
קטגוריות טל חיים שבת ב, פרק שביעי שבת, ברירה, דישה, טחינה, סחיטה וחליבה