ישיבה תורת החיים
כתב העת טל חיים שבת ג
שנה תשעג
קטגוריות טל חיים שבת ג, פרק שביעי בבא מציעא, אמירה לנכרי והנאה ממלאכתו, כללי