ישיבה תורת החיים
כתב העת טל חיים שבת א
שנה תשע (מהדורה שנייה)
קטגוריות טל חיים שבת א, פרק שביעי שבת, ברירה, דישה, טחינה, סחיטה וחליבה