ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות יד
שנה תשנד
קטגוריות בונה, סותר, מכה בפטיש ומחתך, כללי, מעליות יד