ישיבה צהר
כתב העת צהר יג
שנה תשסג
קטגוריות צהר יג, חורף תשסג, מידות הדרש, מחשבת הראשונים