ישיבה צהר
כתב העת צהר יט
שנה תשסד
קטגוריות צהר יט, אלול תשסד, צדקה, חברה ומדינה, תפיסת עולם כלכלית