ישיבה צהר
כתב העת צהר יט
שנה תשסד
קטגוריות צהר יט, אלול תשסד, צדקה, תפיסת עולם כלכלית