ישיבה צהר
כתב העת צהר לב
שנה תשסח
קטגוריות צהר לב, אדר ב תשסח, מחשבת ההלכה, הרב סולובייצ'יק, כללי