ישיבה צהר
כתב העת צהר לב
שנה תשסח
קטגוריות צהר לב, אדר ב תשסח, שביעית, השגחה ידיעה ובחירה, השתדלות ובטחון, שכר ועונש, מידת הביטחון