ישיבה צהר
כתב העת צהר לד
שנה תשסט
קטגוריות צהר לד, תשרי תשסט, אמירה לנכרי והנאה ממלאכתו, מצוות יישוב הארץ