ישיבה צהר
כתב העת צהר לה
שנה תשסט
קטגוריות צהר לה, טבת תשסט, אמירה לנכרי והנאה ממלאכתו, מצוות יישוב הארץ