ישיבה צהר
כתב העת צהר לו
שנה תשסט
קטגוריות צהר לו, אייר תשסט, בניין המקדש, מחשבת המקדש והכיסופים לבנייתו