ישיבה צהר
כתב העת צהר לו
שנה תשסט
קטגוריות צהר לו, אייר תשסט, אמירה לנכרי והנאה ממלאכתו, מצוות יישוב הארץ