ישיבה צהר
כתב העת צהר ז
שנה תשסא
קטגוריות צהר ז, קיץ תשסא, חברה ומדינה, יחסי דתיים חילוניים, דילמות וקונפליקטים