ישיבה צהר
כתב העת צהר ז
שנה תשסא
קטגוריות צהר ז, קיץ תשסא, גניבה וגזילה, הוראה ופסיקה, דינא דמלכותא דינא וחוקי המדינה