ישיבה צהר
כתב העת צהר ז
שנה תשסא
קטגוריות צהר ז, קיץ תשסא, הוראה ופסיקה, גניבה וגזילה, דינא דמלכותא דינא וחוקי המדינה